Op 11 november 2022 in Tungelder

TSJEH TSJEH TSJEH

in de (ongevieër) originieele bezetting

Tsjeh Tsjeh Tsjeh

In 2011 gestoptj mer in de tösse tiêt toch twieë kieër ieerder beej-ein gewaesj. Mer det waas oppe vastelaovundj-kêr van V.V. de Kauvers in Wieert beej hun 4 x 11 en 5 x 11 jubilieum.

Mer now……. nao al die jaore koome de manne nog eine kieer beej-ein met un aovundjvullentj program op 11-11-2022 in Tungelder.

Alle lidjes met de typische “Anger-sjemênte” zulle gespueeltj waere.

ALLE MEZIEK

OP SPOTIFY TE LOEESTERE (of kaupe op CeeDEE)

Eigewiees

Eigewiees

Klik heej vör Spotify

Boeet Lek

Boeët Lek

Klik heej vör Spotify

Boetezitting 2009

nl_NLNederlands